De huidige GZI in Emmen

Gaszuiveringsinstallatie Emmen

Decennia lang was de GZI in Emmen van belang voor de energievoorziening van Nederland. Begin 2018 wordt de gasinname in Emmen stopgezet. Dit is hét moment om te kijken hoe de bestaande infrastructuur optimaal kan worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie en mogelijk het produceren van grondstoffen voor chemie en materialen. Het terrein is er uitermate geschikt voor: de GZI-locatie is aangesloten op het hoogspanningselectriciteitsnet van Enexis en beschikt over een (gesloten) pijpleidingennetwerk. Ook laat het huidige bestemmingsplan industriële activiteiten toe. De GZI is gevestigd in de gemeente Emmen, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Duurzame energieopwekking

De zes samenwerkende partijen staan aan het begin van een tweede leven van het GZI-terrein. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof. Wind, zon en hernieuwbaar gas worden gezien als belangrijke componenten in het duurzame energieplaatje van 2050. De betrokken partijen werken de plannen voor het opwekken van deze drie verschillende duurzame energiebronnen het komende half jaar uit. Tegelijkertijd onderzoeken ze hoe zonne-energie gebruikt kan worden voor besparingen in het opwekkingsproces.

Samenwerkende partijen

Elkaar versterken in de energietransitie door nauw met elkaar samen te werken, is waar het deze zes partijen om gaat.

NAM, als eigenaar van de huidige GZI, wil een belangrijke speler zijn in de transitie naar een duurzamere energiehuishouding. Hiervoor zal ze in eigen land geproduceerd gas blijven leveren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen ondersteunen. NAM bekijkt onder andere hoe de bestaande GZI-infrastructuur kan worden ingezet voor toekomstige duurzame oplossingen.

EMMTEC services ondersteunt bedrijven op het EMMTEC Industry & Businesspark bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen o.a. op het gebied van energie en utilities. Het bedrijf wil zich onderscheiden door het bieden van duurzame oplossingen. Speerpunten daarbij zijn het verhogen van de energie-efficiency en het verlagen van de CO2 footprint van het industriepark in Emmen. De duurzame energieoplossingen vanuit GZI next kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

NOM levert graag een bijdrage aan de noodzakelijke verduurzaming / vergroening van de industrie en stelt hiervoor haar netwerk ter beschikking.

De gemeente Emmen hecht veel waarde aan duurzame economische structuurversterking van de regio. Een project zoals GZI Next dat inzet op een groene economie en energievoorziening én bijdraagt aan de werkgelegenheid kan rekenen op maximale support van de gemeente Emmen.

Energy Valley zet zich met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in om marktkansen in Noord-Nederland op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Energy Valley levert voor dit project de expertise op het gebied van vergisting en vergassing en brengt een uitgebreid ‘energie’ netwerk mee.

Het GZI-terrein is aangesloten op het leidingensysteem van Gasunie. Via deze leidingen kunnen in de toekomst mogelijk nieuwe energiebronnen getransporteerd worden. Daarnaast werkt Gasunie via dochter New Energy aan een energievoorziening die niet alleen duurzaam is, maar ook veilig, betrouwbaar en maatschappelijk geaccepteerd. Ze werkt daarom aan diverse projecten op het gebied van vergisting, vergassing en de omzetting van duurzame energie in waterstof.