Boys and girls are doing exercise outside the fitness park

Er was een breed draagvlak voor de buitenfitness, vertelt Jacob Jansen van de Vereniging voor Dorpsbelangen: zes partijen in het dorp (gymvereniging, basisschool, voetbalvereniging, jeugdwerk, dorpshuis, volleybalvereniging, fysiotherapeut en dorpsbelangen, red.) gaven aan dat er behoefte was om buiten te kunnen bewegen in het dorp. Jansen: “Het fitnesspark levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering voor de directe leefomgeving en is voor iedereen toegankelijk. Er wordt al veel gebruik van het park gemaakt.”

Begeleiding bij het bewegen

Om ervoor te zorgen dat de inwoners van Usquert ook op een goede manier gebruik maken van de fintesstoestellen is er elke donderdag begeleiding voor de gebruikers. “Dat willen we de komende tijd verder uitbreiden, zeker ook nu de mooie dagen er weer aan komen.”, aldus Jansen.

Voor het realiseren van het outdoor fitnesspark werd een beroep gedaan op diverse fondsen, waaronder het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma. Ook de gemeente Eemsmond stond positief tegenover het project: zij stelden de grond beschikbaar en leverden een financiële bijdrage aan het project.

Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM opgesteld zijn om de leefbaarheid in Groningen te versterken en kansen te creëren.

Lees meer over het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma