Het rapport is het eindresultaat van een uitgebreide studie naar het gedrag van de bodemdaling in de Waddenzee: de “Long Term Subsidence” (LTS) studie. Vooral de langetermijneffecten zijn uitgebreid onderzocht. De studie geeft een beter inzicht in de betrouwbaarheid van de voorspelde bodemdaling. SodM heeft NAM in juli 2017 gevraagd het bestaande onderzoek op die punten te verbeteren.

De resultaten bevatten een aantal belangrijke conclusies over bodemdaling:

  • Het meegroeivermogen van de Waddenzee is nooit overschreden door bodemdaling als gevolg van de productie van gas uit de Ameland velden.
  • De strikte gebruiksruimte grens aan de bodemdaling zal ook in de toekomst veilig zijn.
  • De studie bevestigt de effectiviteit van het ”hand aan de kraan principe” om de grens te bewaken van de toelaatbare bodemdaling door gasproductie. De studie toont aan dat bij een dreigende overschrijding van de grens, een vermindering in de productie snel en effectief de bodemdaling zal verminderen.

De geldende regels en de Meet- & Regelcyclus, met onafhankelijk toezicht, bewaken al 10 jaar effectief de grenzen die aan de bodemdaling zijn gesteld. De vervolgstudie en de recente aanpassingen aan de modellen dragen daar verder aan bij.

Downloads

Bekijk hier andere rapporten over gaswinning en de Wadden