Waarom koopt NAM panden op?

NAM doet dit om tot een oplossing te komen bij complexe gevallen. Ook worden panden aangekocht door tussenkomst van de Commissie Bijzondere Situaties. Het gaat om woonhuizen, boerderijen, bedrijfspanden en panden die erkend zijn als monument. NAM heeft acht huizen die te koop stonden aangekocht om als testwoning dienst te doen. Intussen zijn bijna alle testwoningen weer verkocht aan particulieren.

Wat doet NAM met monumenten?

NAM heeft in augustus 2017 drie rijksmonumenten met complexe schade geschonken aan het Groninger Landschap. Het gaat om de boerderijen Occo Reintiesheert in Stedum, De Haver in Onderdendam en de Plaats Melkema in Huizinge. NAM draagt bij aan langdurig onderhoud (30 jaar, schadeherstel en het realiseren van een aardbevingsbestendige woning.

Hoe kan het dat sommige panden weer worden bewoond?

In het kader van leefbaarheid wil NAM niet dat panden langdurig leegstaan. Daarom worden zij in sommige gevallen tijdelijk bewoond. Bij tijdelijke bewoning betekent dat er geen sprake is van een acuut onveilige situatie in het woonhuis. In enkele speciale gevallen worden panden die NAM in bezit heeft gebruikt als wisselwoning.

Wat doet NAM aan onderhoud van panden?

NAM laat panden die tijdelijk leeg staan niet verloederen. Zo worden hoveniersbedrijven ingehuurd om de tuinen te onderhouden en verrichten aannemers reparaties. Ook wordt indien toezicht uitgeoefend. Tijdelijke bewoning helpt ook om vandalisme tegen te gaan.

Waarom laat NAM panden slopen?

Als de herstel- en versterkingsoperatie zo duur wordt dat nieuwbouw de beste oplossing is kan tot sloop worden overgegaan. Dan wordt er altijd eerst onafhankelijk vastgoedadvies ingewonnen. En NAM overlegt altijd met de gemeente. Het is de gemeente die op basis van een eigen afweging uiteindelijk de vergunning verleent.

Om hoeveel panden gaat het?

NAM heeft ongeveer 75 panden in het aardbevingsgebied opgekocht. Daarvan zijn er inmiddels vijftien gesloopt en negentien weer verkocht. Bij aan- en verkoop wil NAM niet marktverstorend werken. Bij het bepalen van de waarde van een pand wordt altijd gekeken naar wat passend is in de omgeving. Het is de bedoeling dat NAM uiteindelijk geen enkel pand meer in bezit heeft.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar:
nam-communicatie@shell.com
Telefoon: 0592 368222