alt text needed

Tot de jaren ‘90 is dit een NAM-locatie geweest waar olie en gas is gewonnen. Tegenwoordig is het terrein in het bezit van de gemeente Westland.

Recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht (UU) heeft op twee meter diepte sporen van methaan aangetroffen. Vervolgonderzoek van NAM heeft aangetoond dat het om aardgas uit de ondergrond gaat, wat een relatie kan hebben met onze voormalige activiteiten.

De gemeten hoeveelheid methaan komt overeen met een volume van 1 – 2 liter per dag. (Ter vergelijking: één koe genereert ongeveer 480 liter methaan per dag.) Omdat de hoeveelheden gering zijn en slechts aangetroffen worden in een gebied van 1 m2, is het niet gevaarlijk voor mens en milieu. Echter hoort dit gas niet omhoog te komen. In overleg met de gemeente is dan ook besloten dat wij de oorzaak gaan opsporen en verhelpen.

Het terrein is inmiddels afgezet en er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. Zodra de oorzaak bekend is zal worden bepaald welke vervolgwerkzaamheden er nodig zijn. De kans is aanwezig dat hier een installatie, mogelijk een boortoren, voor nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Het gemeentebestuur en omwonenden zijn op de hoogte gesteld en er is afgelopen vrijdag een inloopbijeenkomst geweest.

Meer informatie over de Nieuwbouwregeling