Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het benodigde materiaal naar de locatie toegebracht, en na afloop van het onderhoud weer afgevoerd. De daadwerkelijke werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag. NAM doet er alles aan om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo wordt het aantal transportbewegingen geminimaliseerd en geluidsoverlast zoveel als mogelijk voorkomen.

De installatie op locatie moet drukvrij gemaakt worden waardoor een verhoogde vlam in de fakkelinstallatie te zien is. Dit drukvrij maken is nodig om veilig aan de installatie te kunnen werken. De onderhoudswerkzaamheden worden tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de installatie midden mei weer in bedrijf genomen. Om het benodigde materiaal naar de locatie te brengen, zullen extra transporten plaatsvinden. De rijroute is afgestemd met de gemeente en zal de woonkernen vermijden en er zal langzaam gereden worden.