Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn een vervolg op het onderhoud dat eerder dit jaar werd uitgevoerd, toen werd er gewerkt aan de bovengrondse installaties. Ditmaal worden een aantal van de productiepijpen in de productieput vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd met een tijdelijke mobiele toren. Deze kan naast het boren van een put ook onderhoud uitvoeren aan bestaande productieputten. Er wordt nu dus niet geboord.

Wanneer wordt er gewerkt?

De onderhoudswerkzaamheden staan gepland tot begin september. De werkzaamheden kunnen niet onderbroken worden, de bedrijven die het onderhoud uitvoeren werken daarom dag en nacht door.

Wat merkt de omgeving?

Er rijden meer transporten voor aan- en afvoer van materialen. Ook wordt er tijdelijk gefakkeld om de locatie drukvrij te maken van aardgas, dit fakkelen kan zichtbaar zijn voor de omgeving. Omwonenden kunnen door de werkzaamheden mogelijk meer geluid horen en licht zien dan gewoonlijk, NAM probeert de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Smit van de afdeling Vergunningen & Omgevingsmanagement, bereikbaar op telefoonnummer (0592) 364 757.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364 000.