Wat gaat NAM doen?

Wij voeren onderhoud uit aan de fornuizen. Deze installatie wordt alleen in de winterperiode gebruikt om het gewonnen ‘natte’ aardgas te behandelen, voordat het door Gasunie naar huishoudens en bedrijven wordt getransporteerd.

Omdat de fornuizen de komende maanden niet gebruikt worden is het een geschikt moment om de werkzaamheden uit te voeren, wat in de praktijk betekent dat we veel onderdelen gaan vervangen.

Wat is een fornuis?

Een fornuis is een omvangrijke installatie en is een van de stappen om het pas gewonnen aardgas te behandelen. Dat aardgas bevat onder meer kleine hoeveelheden watercondensaat en dat moet eruit voordat het gas gebruikt kan worden. Het condensaat wordt in silo’s gevuld met silicagel uit het aardgas gefilterd. Deze “silicasilo’s” worden vervolgens gedroogd met warm aardgas, afkomstig uit het fornuis.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden op werkdagen en indien nodig ook in het weekend uitgevoerd tot 0:00 uur. In de periode 8 - 12 mei en 29 mei - 9 juni wordt er ook ’s nachts gewerkt tot circa 04.00 uur.

Wat merkt de omgeving?

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast van licht, geluid en verkeer te voorkomen.

Wat is een ondergrondse gasopslag?

In de periode april-september injecteert NAM aardgas uit Groningen-gasveld, dat via een 40 kilometer lange leiding wordt getransporteerd, in het Norg-gasveld. Het gesteente van dit gasveld wordt voor de opslag van gas gebruikt. Het gas wordt in de periode oktober-maart weer uit het Norg-veld gewonnen op momenten dat de vraag naar gas groot is.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.