Wat gaat de NAM doen?

NAM gaat werkzaamheden uitvoeren waarbij onderdelen worden vervangen. Voorafgaand wordt de locatie eerst drukvrij gemaakt, daarbij wordt het aardgas dat nog in de installaties aanwezig is afgefakkeld. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de locatie medio maart weer in bedrijf genomen.

De overslag waar NAM onderhoud aan gaat uitvoeren is geen locatie waar aardgas wordt gewonnen, maar een doorgiftepunt waar het door NAM gewonnen aardgas overgaat naar de leidingen van Gasunie.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden op normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur.

Wat merkt de omgeving?

NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen. Er wordt bij aanvang van het onderhoud korte tijd gefakkeld wat zichtbaar kan zijn voor de omgeving.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.