Wat gaat NAM doen?

NAM gaat werkzaamheden uitvoeren die tot doel hebben om de toestroming van gas te verbeteren in een bestaande put. Met behulp van een tijdelijke mobiele installatie wordt het zand dat in de put aanwezig is verwijderd zodat het gas beter toestroomt. Ter afronding van de werkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden met behulp van een tijdelijke fakkel. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de locatie medio april weer in bedrijf genomen.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden in principe tijdens normale werktijden uitgevoerd, op werkdagen van 07:00 uur tot 17:00 uur. Een gedeelte van de werkzaamheden kan echter niet worden onderbroken en zullen ook in de avond en nacht plaatsvinden. Fakkel activiteiten en transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvinden tijdens de daglicht periode

Wat merkt de omgeving?

NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen. Er wordt bij afronding van het onderhoud korte tijd gefakkeld wat zichtbaar kan zijn voor de omgeving.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Martin Smit, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-364757. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.