Waarom wint de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) aardgas uit het kleine veld bij Warffum?

In Nederland zijn zo’n 175 kleine gasvelden. Het veld bij Warffum hoort ook bij deze kleine gasvelden. Samen zijn deze kleine velden in Nederland goed voor zo’n 40% van het Nederlandse aardgas. Deze velden zijn veelal duizenden of honderden keer kleiner dan het grote Groningen gasveld.

Wordt het gas uit deze kleine velden gewonnen omdat uit het Groningen veld minder gas wordt gewonnen?

Nee, het is al zo’n vijftig jaar overheidsbeleid om deze kleine velden zo optimaal mogelijk te winnen. Deze 175 velden liggen verdeeld over zes provincies en op zee. Het minder produceren uit Groningen heeft geen invloed op onze activiteiten op deze kleine velden.

Hoeveel aardgas zit er nog in het veld bij War ffum?

Uit het veld is in de afgelopen dertig jaar zo’n 7 miljard m3 aardgas gewonnen. Er zit nog 1 miljard m3 aardgas in het veld. 1 miljard m3 aardgas is voldoende om alle Groningers circa twee jaar van energie te voorzien. Het Warffum-veld is 350 keer kleiner dan het Groningen gasveld.

Veroorzaakt gaswinning uit kleine velden aardbevingen?

De kans op aardbevingen bij kleine velden is kleiner dan bij het grote Groningen gasveld. Bij zo’n 10% van de kleine gasvelden zijn in Nederland voelbare aardbevingen geconstateerd.

Waarom was onlangs onderhoud nodig?

Elke grote locatie van NAM krijgt minimaal een keer per vijf jaar een grote onderhoudsbeurt. Onze apparatuur draait dag en nacht, dus moet je uit voorzorg regelmatig bepaalde onderdelen vervangen of inspecteren.

Helaas werd het gerucht verspreid dat het onderhoud nodig was om meer aardgas uit het veld te winnen. Dat was niet het geval.

Komt er nog meer onderhoud?

Ja, onlangs werd onderhoud uitgevoerd aan de bovengrondse installaties.In augustus is het ondergrondse deel aan de beurt. Dan worden met eengrote installatie de ondergrondse pijpen verwijderd en vervangen.

Die werkzaamheden gaan dag en nacht door. Dat werk duurt ongeveerdrie weken. Er wordt geen nieuwe boring uitgevoerd.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling communicatie van NAM:

0592 36 82 22 of per mail via nam-communicatie@shell.com.