Film over Hoogezand-Sappemeer in première

2018-11-28

De Speelfilm ‘Sappe de pachtinner’ is 29 november voor het eerst te zien in Hoogezand. Met het script won filmmaker Paul Bezuijen de NAM mediaverkiezing publieksprijs.

NAM doet mee aan dimmen verlichting Den Helder

2018-11-19

Om lichtuitstraling naar het Waddengebied te verminderen passen NAM, Port of Den Helder, Rijkswaterstaat en Defensie hun buitenverlichting in Den Helder aan. Andere bedrijven worden gestimuleerd ook mee te doen.

Werkzaamheden op Ameland

2018-11-14

Op oost en west Ameland wordt gewerkt in opdracht van NAM. Naar de locatie Ameland-Oost-1 worden elektriciteitskabels aangelegd en de locatie bij Hollum wordt definitief opgeruimd.

Dorpshuis Woltersum bouwkundig versterkt

2018-11-05

Dorpshuis de Bongerd in Woltersum is vrijdag 2 november feestelijk heropend na een verbouwing. Het is een van de eerste versterkte dorpshuizen in Groningen. Door de combinatie van versterken, renoveren en verduurzamen is het dorpshuis van Woltersum klaar voor de toekomst. NAM heeft aan de verbouwing bijgedragen.

Update Farmsum incident

2018-10-30

Veiligheid en gezondheid van buren, medewerkers en aannemers zijn, samen met de zorg voor het milieu, heel belangrijke onderwerpen voor de olie- en gasindustrie en daarmee voor NAM.

Werkzaamheden riolering in Farmsum (gemeente Delfzijl)

2018-10-19

Op verzoek van de gemeente Delfzijl is NAM momenteel bezig met werkzaamheden aan het riool tussen het Tankenpark in Delfzijl en het afwateringskanaal Duurswold. Daar is een mengsel met aardgascondensaat afkomstig van het NAM Tankenpark in het hemelwaterriool gestroomd. Van dit incident zijn nog niet alle onderliggende oorzaken bekend.

Verontreiniging in kanaal afkomstig van NAM

2018-10-09

NAM ondersteunt sinds donderdag 3 oktober de Omgevingsdienst, de gemeente Delfzijl en het Waterschap Hunze en Aa’s bij het onderzoek naar de aangetroffen verontreiniging van het riool en het afwateringskanaal van Duurswold.

GZI Next: Plan voor bouw waterstoffabriek

2018-07-25

Vertegenwoordigers van de gemeente Emmen, provincie Drenthe, NAM, EMMTEC services, Gasunie en New Energy Coalition spreken af om de haalbaarheid te onderzoeken van een waterstoffabriek op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen.

Aardbeving bij Dalen

2018-07-17

Dinsdagochtend 17 juli 2018 heeft om 11.53 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Dalen in de gemeente Coevorden.

Johan Atema nieuwe directeur NAM

2018-07-10

Johan Atema is met ingang van 1 september 2018 benoemd als nieuwe directeur van NAM. Hij volgt Gerald Schotman op, die bij Shell de rol van Vice President Joint Ventures Delivery & Excellence gaat vervullen. Deze rol bouwt de positie die door het vertrek van Dick Benschop naar Schiphol vacant is geworden verder uit.

Storelectric wint NAM70 Challenge

2018-06-06

Storelectric Ltd. uit het Verenigd Koninkrijk is de winnaar geworden van de NAM70 Challenge. Hun innovatieve oplossing overtuigde de jury unaniem.

NAM-aanbod voor 90 procent oude schademeldingen

2018-05-31

NAM heeft iets meer dan 90 procent van de ‘oude’ schademeldingen van vóór 31 maart 2017 van een aanbod voorzien. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage over afhandeling van de ruim 6.000 openstaande schademeldingen.

Reactie NAM op brief minister Wiebes

2018-03-29

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft donderdagmiddag 29 maart 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van het Groningen-gasveld in relatie tot veiligheid en veiligheidsbeleving van de Groningers en leveringszekerheid.

Werkzaamheden op de Loppersum clusters

2018-03-23

Op de vijf Loppersum-clusters van het Groningen-gasveld worden vanaf 26 maart werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het testen van veiligheidsafsluiters en het drukvrij maken van compressoren.

Feestelijke opening MFA en NAM-kantoor Anjum

2018-03-23

Donderdag 22 maart werden op feestelijke wijze de multifunctionele accommodatie (MFA) en het NAM-kantoor in Anjum geopend. Na jaren van voorbereidingen was het eindelijk zover.

Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen

2018-03-05

Het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’, honoreerde inmiddels 36 aanvragen, in totaal 1.5 miljoen euro, voor toekomstbestendige ontmoetingsplekken in de negen Groningse aardbevingsgemeenten.

Productiecijfers NAM 2017

2018-02-08

NAM heeft in het kalenderjaar 2017 in totaal 31.2 miljard kubieke meter (m3) aardgas gewonnen. Uit de kleine gasvelden op land en zee produceerde NAM 7.6 miljard m3 gas, uit het Groningen-gasveld werd in het kalenderjaar 2017 23.6 miljard m3 geproduceerd. De olieproductie nam toe tot 418.125 m3, vooral gewonnen uit de velden in het Drentse Schoonebeek.

NAM compenseert Dierenambulance in Rotterdam

2018-02-08

Ongeveer driekwart jaar werkten we aan vernieuwing van de locatie in Rotterdam. Dit project had ook grote impact op directe buren, de Regionale Meldkamer Dierenambulance Rotterdam Rijnmond.  De toegangsweg naar de locatie en de regionale meldkamer was tijdens de werkzaamheden aanzienlijk drukker dan anders. Na afloop besloot NAM daarom de vrijwilligers van de meldkamer in het zonnetje te zetten en hen te bedanken met een cheque die naar eigen inzicht besteed kon worden.

Loppersum clusters stilgelegd

2018-02-02

Vanmorgen, 2 februari, heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan NAM verzocht om de gaswinning uit de Loppersum-clusters van het Groningerveld stil te zetten. Hieraan is direct gehoor gegeven.

NAM financieel robuust

2018-01-30

De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, door Shell Nederland ten behoeve van NAM heeft de afgelopen dagen veel aandacht gekregen en tot bezorgdheid geleid over de vraag of NAM in staat is haar financiële verplichtingen na te komen.

NAM reactie op ‘403 verklaring’ in media

2018-01-27

De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, waarover verschillende media schrijven naar aanleiding van een artikel in Trouw, heeft geen negatieve consequenties voor bewoners die schade lijden door aardbevingen, aangezien NAM altijd zelf aan haar verplichtingen heeft voldaan en dat zal blijven doen. NAM’s solvabiliteit, buffers en positieve kasstromen zijn daarvoor ruim voldoende.

Bevingsbestendig nieuwbouwproject bezocht door experts uit Turkije

2018-01-22

Op 16 en 17 januari organiseerde EPI-kenniscentrum een tweedaagse seminar over Base Isolation. De seminar werd geleid door professor Ihsan Bal, lector aan de HanzeHogeschool Groningen en experts Bahadir Şadan en Cuneyt Tuzun. Şadan en Tuzun werkten in Turkije mee aan de Turkse ontwerprichtlijnen voor seismische isolatie (base isolation). 

NAM geeft inzicht in effecten volumevermindering op seismiciteit

2018-01-18

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op maandag 8 januari jl. heeft NAM binnen 48 uur een analyse aangeleverd inclusief voorstellen voor aanvullende beheersmaatregelen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze maatregelen zijn bouwstenen voor de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een bredere maatschappelijke afweging te maken bij zijn besluit over de productievolumes voor het Groningen gasveld. Gisteren heeft NAM een concretisering gegeven aan SodM. Dit past binnen de verantwoordelijkheid van NAM zoals vastgelegd in het relevante Meet- en Regelprotocol (MRP).

Nieuwjaarsspeech Gerald Schotman

2018-01-15

Op 15 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van NAM plaats in het Drents Museum in Assen. De Nieuwjaarsspeech die NAM-directeur Gerald Schotman daar uitsprak kunt u via bijgevoegde pdf lezen.

Winningsplan Hardenberg

2018-01-12

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

2018-01-10

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

2018-01-02

NAM voert van januari tot medio februari onderhoudswerkzaamheden op Ameland. Het gaat om het schoonspoelen van drie gasproductieputten op onze locatie nabij ‘Het Oerd’, aan de oostzijde van het eiland. Een aantal activiteiten voor dit onderhoud is zichtbaar voor de omgeving, zoals het transport van materialen naar de locatie.

Nieuwsarchief 2018

Informatie over het schadeprotocol, de innovatieve duurzame energietransitie en de meest recente productiecijfers.