NAM geeft inzicht in effecten volumevermindering op seismiciteit

18-jan-2018

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op maandag 8 januari jl. heeft NAM binnen 48 uur een analyse aangeleverd inclusief voorstellen voor aanvullende beheersmaatregelen bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze maatregelen zijn bouwstenen voor de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een bredere maatschappelijke afweging te maken bij zijn besluit over de productievolumes voor het Groningen gasveld. Gisteren heeft NAM een concretisering gegeven aan SodM. Dit past binnen de verantwoordelijkheid van NAM zoals vastgelegd in het relevante Meet- en Regelprotocol (MRP).

Nieuwjaarsspeech Gerald Schotman

15-jan-2018

Op 15 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van NAM plaats in het Drents Museum in Assen. De Nieuwjaarsspeech die NAM-directeur Gerald Schotman daar uitsprak kunt u via bijgevoegde pdf lezen.

Winningsplan Hardenberg

12-jan-2018

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

10-jan-2018

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

2-jan-2018

NAM voert van januari tot medio februari onderhoudswerkzaamheden op Ameland. Het gaat om het schoonspoelen van drie gasproductieputten op onze locatie nabij ‘Het Oerd’, aan de oostzijde van het eiland. Een aantal activiteiten voor dit onderhoud is zichtbaar voor de omgeving, zoals het transport van materialen naar de locatie.