Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 3.4 op de schaal van richter met een epicentrum nabij Zeerijp. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld. Op dit moment brengt NAM de situatie in kaart op basis van het Meet- en Regelprotocol Groningen.

De data van één van de KNMI-meetstations geeft aan dat het hoogste niveau binnen het MRP is bereikt, het zogenoemde interventieniveau, op de dimensie van PGA (grondversnelling). Na validatie en analyse van de gegevens zal NAM binnen 48 uur aan toezichthouder SodM een rapportage sturen en maatregelen voorstellen.