lady giving handshake to man

Nieuw schadeprotocol

Eind januari 2018 bereikten de Groningse bestuurders overeenstemming met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Een van gemaakte afspraken betrof het afhandelen van 6.000 schademeldingen die voor 31 maart 2017 werden gemeld, nog onder het ‘oude’ protocol. Minister Wiebes verzocht NAM deze gevallen vóór 1 juli 2018 een aanbod te doen, zodat ze het nieuwe schadeprotocol niet belasten.

Voortgang

De komende tijd schrijft NAM alle bewoners aan, die voor 31 maart 2017 een schade meldden die veroorzaakt werd door een aardbeving. In de brief legt NAM een concreet aanbod voor om de schade af te handelen. NAM houdt de voortgang nauwgezet bij en stuurde de minister eind april een eerste voortgangsrapportage.

Positief

In een Kamerbrief heeft minister Wiebes inmiddels aangegeven dat het nog te vroeg is om vast te stellen of de aanpak van NAM succesvol is. Maar, concludeert Wiebes, “het signaal, dat eigenaren die op het bod reageren in 95 procent van de gevallen kiezen het aanbod van NAM te accepteren, is onmiskenbaar positief.”

Lees elders op deze website meer over het afhandelen van 6.000 oude schadegevallen.