group of people celebrating

Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van belang voor de leefbaarheid. Zeker omdat in Noordoost-Groningen steeds meer voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan. Het programma Elk dorp een duurzaam dak ondersteunt daarom dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. In dorpen waar nog niet zo’n plek is helpt het programma bij het opzetten van een nieuwe ontmoetingsplek. Sinds de start van het programma hebben 12 dorpen hun project afgerond. Onder meer Schouwerzijl, Krewerd en Vierhuizen (zie foto) vierden kortgeleden hun heropening.

Toekomstbestendige functie

Het projectteam van ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunt dorpen ook bij de uitwerking van plannen en fondsenwerving. Projectleider Mayke Zandstra: “Het gebouw is geen doel op zich. Het gaat vooral om het gebruik en de functie ervan gebouw voor het dorp: ‘wat voor ontmoetingsplek moet dit zijn en wat past bij het dorp’? Daar ondersteunen wij zoveel mogelijk bij. Dat kan bijvoorbeeld door een dorpsavond te organiseren om in gesprek te gaan over dit soort vragen.”

Dorpen investeren zelf

Via duurzaamheidsmaatregelen en aanpassingen aan het gebouw om het bijvoorbeeld toegankelijker te maken voor mindervaliden of geschikter te maken voor nieuwe activiteiten, worden de ontmoetingsplekken toekomstbestendiger gemaakt. Vaak gaat het hierbij om dorpshuizen. Door bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid kunnen de energielasten flink verlaagd worden waardoor het pand makkelijker te exploiteren blijft. Daarnaast investeren de inwoners ook zelf veel tijd in het opknappen van hun ontmoetingsplekken. Zandstra: “Dat tekent de betrokkenheid en het belang ervan.”

Bierum

Een aantal dorpen in het aardbevingsgebied heeft geen ontmoetingsplek zoals een dorpshuis of een multifunctioneel centrum. Deze dorpen komen, na een periode van voorbereiding, nu ook in de fase dat ze zover zijn dat ze een aanvraag kunnen indienen. Mayke Zandstra: “Bierum is daar een goed voorbeeld van. Zo’n vijf jaar geleden constateerde men dat steeds meer voorzieningen verdwenen. Daar wilden de inwoners zelf iets aan doen. Nu ligt er een mooi plan voor een nieuw dorpshuis gecombineerd met de bestaande gymzaal die men voor het symbolische bedrag van € 1,- over mag nemen van de gemeente. Bijzonder aan dit project is de combinatie die gemaakt wordt met zorg-activiteiten, zoals een zorgtelefoon en het opzetten van een 55+ groep.”

Dorpen kunnen tot en met 2018 een aanvraag indienen. De deadline voor de volgende aanvraagronde sluit op 1 april 2018. De laatste aanvraagronde van het programma sluit op 1 december 2018.

Kansrijk Groningen

Elk dorp een duurzaam dak is onderdeel van Kansrijk Groningen. Het Kansrijk Groningen programma wordt uitgevoerd door Groninger Dorpen en gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.