De plannen voor renovatie en verduurzaming bestonden al, toen bleek dat het dorpshuis ingrijpend bouwkundig versterkt moest worden. Het was een logische keuze dit te combineren. Eigen middelen, zelfwerkzaamheid, fondsen en de NAM-investering maakten dit project haalbaar.

Versterking

Met de Nederlandse Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) als leidraad, zijn de wensen van de stichting en de eisen voor versterking gecombineerd in een ontwerp. De bijdrage van NAM voor de versterking is beschikbaar gesteld via een bouwdepot. De stichting en NAM hebben afspraken gemaakt waarmee de stichting zelf opdrachtgever richting de aannemer werd.

Renovatie en verduurzaming

Voor de renovatie en verduurzaming is bij diverse fondsen financiële ondersteuning gevonden. Zo ook bij het programma ‘Elk Dorp een Duurzaam Dak’. Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid Programma, participerend in Kansrijk Groningen.

Zelf zeggenschap

Het laatste en niet onbelangrijke deel is door het dorp zelf geïnvesteerd door de handen uit de mouwen te steken. Het dorpshuisbestuur is blij dat ze zelf zeggenschap over de verbouwing had en dat na het maken van de afspraken direct met het werk gestart kon worden.

Voorbeeld voor andere dorpshuizen

Met deze samenwerking van het dorpshuisbestuur, Centrum Veilig Wonen, Nationaal Coördinator Groningen, Elk Dorp een Duurzaam Dak en NAM is de Bongerd een goed voorbeeld voor nog te versterken dorpshuizen. Wouter Burger van NAM: “Het model waarbij de eigenaar verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en waarbij de vaste NAM-bijdrage voor het versterken in een depot wordt geplaatst, sluit aan bij de realisatie van NAM op afstand.” Voor volgende dorpshuizen worden vergelijkbare afspraken voorbereid.