NAM heeft het pand, waar van 2006 tot 2013 een muziektheater was gevestigd, in oktober 2016 aangekocht. Eind 2017 heeft een klankbordgroep van bewoners een enquête gehouden in Woldendorp. Daaruit bleek dat een overgrote meerderheid – 120 van de 151 respondenten – graag een dorpsplein wil. Op het nieuw in te richten plein zal aandacht worden besteed aan de historie van de plek en het kerkje.

Een landschapsarchitect werkt, in nauw overleg met de klankbordgroep, aan een eerste ontwerp. NAM en de gemeente Delfzijl steunen de wens van de inwoners om een centraal dorpsplein aan te leggen op de plek die vrijkomt. De monumentencommissie en de klankbordgroep van Woldendorp hebben ingestemd met de sloop.

De gemeente Delfzijl heeft toestemming gegeven voor de sloop. Voorafgaand aan de sloop zal in de week van 7 mei het aanwezige asbest worden verwijderd.

Ook het pand aan de Burg. Garreltsweg 23 wordt gesloopt.