Er verdwijnen vooral banen bij NAM - de grootste werkgever in Drenthe - , toeleveranciers en mijnbouwbedrijven. Er liggen echter ook veel kansen in de provincie met de aanwezige kennis, kunde en energie-infrastructuur. Die kunnen worden ingezet voor de overstap naar duurzame energie.

Drenthe 4.0

Daarvoor is actie nodig op korte termijn. Provincie Drenthe, gemeente Assen, gemeente Emmen, NAM, Attero, Drenthe College en RENDO hebben hun plannen en ideeën verwoord in het werkgelegenheidsplan Drenthe 4.0 ‘Voortbouwen op de energie van Drenthe, een nieuw economisch perspectief’. De plannenmakers willen zelf investeren en vragen ook een bijdrage van het rijk.

GZI, leidingen en mbo

Onderdeel van de plannen is bijvoorbeeld het ombouwen van NAM’s voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen voor het opwekken van elektriciteit met waterstof en groen gas. Ook kunnen aardgasleidingen geschikt gemaakt worden voor transport van groen gas. Een ander belangrijk onderdeel is onderwijs. Er zijn ideeën voor nieuwe mbo-opleidingen gericht op duurzame energie en recycling en met veel stageplekken en pilots voor mbo-ers.

Zie ook de artikelen in het Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe, inclusief video.