Grijze wereldkaart, met 11 deelnemende landen in het groen

De NAM70 Challenge is een initiatief van NAM waarbij zij groeibedrijven, zogenoemde scale ups, die met nieuwe technologie werken aan het grootschalig opslaan van duurzame energie heeft uitgedaagd. Opslag van duurzaam geproduceerde energie wordt cruciaal om het toekomstige energiesysteem stabiel te houden en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Eind januari lanceerde NAM de Challenge met de oproep: ‘Bouw samen met NAM aan het duurzame energiesysteem van de toekomst’. NAM wil hiermee bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in Nederland.

De genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

  • A Storelectric, Verenigd Koninkrijk – Technologie: Compressed Air Energy Storage
  • B Proton Ventures, Nederland – Technologie: Ammonia Power to Liquid Storage
  • C Eco-Tech Ceram, Frankrijk – Technologie: Thermal Energy Battery with Ceramic Cells

Gerald Schotman, directeur NAM: “We werden zeer positief verrast door het aantal en de hoge kwaliteit van de inzendingen. De eindteller stond uiteindelijk op maar liefst 45 – hele diverse – oplossingsrichtingen, ingezonden vanuit de hele wereld. Van Canada tot Australië, van Singapore tot Zuid-Afrika en van Israël tot Nederland. Het was dan ook geen makkelijke taak voor de jury om tot deze drie te komen. We kijken zeer uit naar het vervolgtraject waarbij de genomineerden samen met onze medewerkers hun innovatie verder gaan uitwerken richting een toepassing op bestaande NAM-systemen.”

De NAM70 Challenge is georganiseerd in het kader van het 70-jarig jubileum van NAM, dat in het teken stond van concrete stappen in het versnellen van de energietransitie.

Opslag duurzame energie

Opslag is één van de grote uitdagingen rondom duurzame energie. De zon schijnt in de zomer en overdag. De grootste vraag naar energie is in de avond en de winter. Afgelopen vorstperiode bleek weer hoe belangrijk de ondergrondse gasopslagen waren om aan de toegenomen vraag te voldoen. Belangrijk dus om daarvoor een duurzaam equivalent te ontwikkelen, dat niet alleen op de NAM-systemen werkt, maar uiteindelijk breder ingezet kan worden. Deze NAM70 Challenge biedt dan ook een springplank voor groeibedrijven om hun oplossing in de praktijk werkbaar te maken en deze op te schalen naar het benodigde niveau.

Jury

De jury, bestaande uit Tim van der Hagen (Voorzitter van het College van Bestuur TU Delft, Gertjan Lankhorst (Voorzitter van Vereniging voor Energie, Milieu en Water/directeur New Energy Coalition), Manon Janssen (CEO Ecorys/boegbeeld Topsector Energie), Nynke Dalstra (CFO Royal HaskoningDHV) en Gerald Schotman (directeur NAM/President KIVI), zijn uiteindelijk tot deze drie genomineerden gekomen.

“We hebben ons laten leiden door de techniek, innovatie, korte-lange termijn opslag en de diversiteit. Sommige oplossingen zijn simpel en baanbrekend. Anderen juist zeer innovatief en praktisch. Enkele maken je ook nieuwsgierig. Als het lukt, zitten er echte game changers bij,” aldus de jury.

Gerald Schotman tot slot: “Ik verwacht dat naast deze drie veelbelovende bedrijven, we vast ook contact zullen houden met een aantal andere inzenders van de NAM70 Challenge of hen gaan koppelen aan andere partijen of onderdelen van ons bedrijf. De kwaliteit en professionaliteit is zo hoog en de uitdaging van de energietransitie is dusdanig groot, dat we alle samenwerkingen kunnen gebruiken om die transitie te versnellen. Dat is ook in de geest van de originele gedachte achter de NAM70 Challenge.”

Op 6 juni aanstaande wordt de winnaar van de NAM70 Challenge bekend. De winnaar ontvangt €50.000,-, maar kan vooral ook rekenen op NAM als klant. De winnaar implementeert de voorgestelde innovatie samen met NAM.