Sjouke Faber en Gerald Schotman openen het NAM kantoor

Schilderij

Voorafgaand aan de officiële opening van het NAM-kantoor bood Schotman een groot schilderij aan Faber aan. Faber heeft een zeer belangrijke rol in en voor de Stichting gespeeld. Het schilderij is bestemd voor de gemeenschappelijk vergaderruimte De Raskes, de straat waaraan NAM’s productielocatie Anjum ligt. Het schilderij is een foto van Lieuwe Greidanus uit Anjum waarop de nachtelijke contouren van het dorp zichtbaar zijn als de flare bij locatie Anjum skyline in een oranje gloed laat oplichten. Gerald Schotman: “Zeer grote dank aan de MFA-vrijwilligers. Zij hebben hier iets groots hebben neergezet. Aan mij de eer om het NAM-kantoor waar zo met trots over wordt gesproken te openen.”

Kantoor

Kantoor Anjum kent 45 werkplekken, tot voor kort waren zijn op het bedrijventerrein Westkern in Kootstertille werkzaam. Die locatie is niet langer door NAM in gebruik, alles is de laatste weken naar Anjum verhuisd. Later dit jaar wordt de expositieruimte waarin informatie over gaswinning te vinden is geopend.

Samenwerking: Synergie

De combinatie MFA en NAM heeft synergie opgeleverd. Twee nogal verschillende partijen hebben elkaar gevonden vanuit twee verschillende behoeften: een dorp op zoek naar een nieuw onderkomen, een bedrijf op zoek naar kantoorruimte in haar werkgebied. En zie daar: dorp en NAM hebben elkaar gevonden en versterkt met een fantastisch complex als resultaat. Dat was alleen mogelijk omdat het dorp en NAM elkaar tegenkwamen. Synergie toont zich niet alleen in de samenwerking die tot dit complex heeft geleid, maar toont zich ook in de toekomstige samenwerking: we zitten samen met Stichting MFA in de Vereniging van Eigenaren en delen gemeenschappelijke ruimten. Het MFA biedt plaats aan het dorpshuis, een kinderopvang, de kapper, de huisarts en fysiotherapie.

NAM als buurman

Het nieuwe kantoor is bijzonder voor het dorp Anjum maar ook voor NAM: in de kern van het dorp staat ‘plots’ een kantoor met tientallen werknemers die nu deel uitmaken van een dorpsgemeenschap. Dat is wennen voor het dorp, voor de buren en zeker ook voor NAM. Ook al zijn onze medewerkers er voornamelijk tijdens kantooruren, ze gaan in wat voor vorm ook integreren met het dorp.

Voor NAM is het geheel nieuw om op deze manier gevestigd te zijn. Onze kantoren en gebouwen staan op bedrijventerreinen, soms in niemandsland maar nimmer midden in een dorp waar we samen met een Vereniging van Eigenaren wat moois neergezet hebben. We kenden tot voor kort alleen in Loppersum een klein kantoor dat ook midden in het dorp gevestigd is, maar waar veel minder mensen werkzaam zijn en geen uitwisseling is met de directe buren zoals hier in Anjum.

NAM in de omgeving

Noordoost Friesland is een belangrijk werkgebied voor NAM, van Blija tot Munnekezijl en Ureterp. Het is een gebied waar NAM al decennia actief is en – afhankelijk hoe snel wij als samenleving de energietransitie realiseren – waar NAM waarschijnlijk ook nog decennia actief zal zijn. Iedereen realiseert zich dat met die energietransitie, de gewijzigde opstelling jegens aardgas en door de situatie in Groningen ons bedrijf ook in transitie zit. Een van de aspecten daarin is hoe gaswinning ingepast moet worden in de omgeving. De belangen, vragen en zorgen van de omgeving moeten een nadrukkelijke plaats krijgen in de omgeving.