Om dit onderhoud uit te kunnen voeren moet de betreffende installatie drukvrij worden gemaakt. Daarom is het nodig gas af te fakkelen. Tijdens het fakkelen brandt een vlam op de fakkelinstallatie, deze is zichtbaar voor de omgeving.

Naar verwachting wordt in de loop van de ochtend van 4 juni gestart met fakkelen. Het fakkelen zal circa twee dagen (24 uur per dag) duren. 

Waarom fakkelen?

De fakkel wordt standaard ingezet om aardgas wat niet in de installatie kan worden behandeld op een veilige en gecontroleerde manier af te voeren.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.