Ondertekening Intentieverklaring GZI Next - fotograaf Jan Anninga
Ondertekening Intentieverklaring GZI Next - fotograaf Jan Anninga

Met dit gezamenlijke onderzoek komt de duurzame toekomst van het GZI-terrein dichterbij en geeft de regio invulling aan het Klimaatakkoord.

GZI Next

Na jaren van dienst heeft NAM begin 2018 de GZI aan de Phileas Foggstraat in Emmen en een groot deel van de aan GZI verbonden gaswinningslocaties in de regio, uit gebruik genomen. Hiermee komt een uniek stuk land vrij: 30 hectare met een industriële bestemming een bestaande verbinding met de regionale en landelijke energie infrastructuur. Met dat uitgangspunt kan NAM’s GZI-terrein een belangrijke rol spelen in het bijdragen aan de doelstelling van CO₂ reductie, het versnellen van de energietransitie in de regio Emmen en daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Dit is het GZI Next-project. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het terrein en de aanwezige infrastructuur, zeer geschikt is voor een zogenaamde energie hub met een mix van duurzame energiebronnen, zoals waterstof, biogas en zonne-energie.

Haalbaarheidsstudie

Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreken de partijen af om de mogelijkheden te verkennen van:

  • De productie en het gebruik van waterstof als energiebron, en het onderzoeken van de mogelijke toekomstige opschaling op basis van duurzame energiebronnen (wind en zonne-energie).
  • Breder onderzoek naar synergie met EMMTEC services om daar de energievraag te verduurzamen.
  • De installatie van een waterstoftankstation.
  • Een ‘demonstratie-fieldlab’ in samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen.

Energie Emmen voor de toekomst

Voor de gemeente Emmen is het van belang om het GZI-terrein ook in de toekomst zo goed mogelijk te benutten. Wethouder Bouke Arends van de Gemeente Emmen: “Wij willen een voorloper zijn in de energietransitie. Met de aanwezigheid van de olievelden in Schoonebeek en de gasvelden rondom Emmen, zijn wij al tientallen decennia een regio van betekenis in de energievoorziening”. Gedeputeerd Henk Brink van de provincie Drenthe vult aan: “In de nabije toekomst zien wij hier ook een duurzamere rol weggelegd waarbij wij tevens de werkgelegenheid voor onze regio in stand willen houden”. Hiermee kan GZI Next regionaal bijdragen aan de energietransitie maar tevens een voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Samenwerking voor duurzame energie

De uitdaging voor grootverbruiker EMMTEC services om van het Groningse gas los te komen is een belangrijke reden om samen met de andere partijen het initiatief te nemen voor GZI Next. Hendrik van der Ploeg van EMMTEC services: “Op het emmtec Industry & Businesspark leveren wij met een warmtekrachtcentrale energie aan de grote bedrijven. Deze centrale draait nu op Gronings gas en daar willen en moeten we vanaf. Dit kan met hoogcalorisch gas maar wij willen ook de kans pakken om volledig over te gaan naar duurzame energiebronnen. Die mogelijkheden kunnen we in het GZI Next-verband onderzoeken. Daarom zijn wij ook zeer tevreden met deze samenwerking”.

Verdere stappen

De haalbaarheidsstudie naar de waterstoffabriek is de eerste concretisering van GZI Next. Op korte termijn wil de NAM ook met andere partijen overeenkomsten sluiten voor de haalbaarheid van biogasproductie en een zonnepark. Belangrijk hierbij wordt ook om te kijken naar de synergie tussen de verschillende energiebronnen; die integratie is de basis van een energie hub.