Directeur Groningen Aardbevingen Thijs Jurgens: “De vraag die in dit hoger beroep aan de orde was, was niet of waardedaling als gevolg van aardbevingen door ons moet worden vergoed, maar op welk moment en op welke wijze dit moet gebeuren. NAM is van mening dat het moment van verkoop dan logisch en redelijk is. Het hof oordeelt anders en daar gaan wij serieus naar kijken.”

NAM betaalt waardedaling bij verkoop van een huis sinds januari 2013. Vanaf de start van de regeling is 94% van de voorstellen voor compensatie van waardedaling van NAM geaccepteerd door de verkoper.