De lekkage is opgetreden in de omgeving van de Veldweg in de gemeente Noordenveld. Als gevolg van deze lekkage is tot nu toe een onbekende hoeveelheid nat-aardgas vrijgekomen. Een gedeelte hiervan is in de naast gelegen sloot gelopen.

Gezien het direct ingrijpen van hulpdiensten en onze operators, is er geen sprake geweest van gevaar voor de omgeving. Het transport door deze leiding is gestaakt en de werkzaamheden om het nat-aardgas op te ruimen zijn inmiddels gestart.