lady hand shaking with two men at entrance of house

Groningse bestuurders bereikten eind januari 2018 overeenstemming met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Er resteerden nog ruim zesduizend openstaande schademeldingen onder het ‘oude’ protocol van vóór 31 maart 2017. Op verzoek van het kabinet handelt NAM deze openstaande schademeldingen af, door hen nog vóór 1 juli 2018 een aanbod te doen.

NAM heeft op 31 mei de tweede voortgangsrapportage aangeboden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen. De voortgangsrapportage volgt op de eerste rapportage van 26 april 2018.

In de voorbije maand heeft NAM een aantal aanvullende acties ondernomen om verbeteringen door te voeren bij het afhandelen van de 6000 ‘oude’ schademeldingen:

  • Attenderen van bewoners op spelregels, onder meer door middel van advertenties in de regionale media.
  • Nabellen van schademelders met een aanbod om zo eventuele onduidelijkheden weg te nemen (bijvoorbeeld over de waardevermeerderingsregeling).
  • Informeren van de deelnemers aan de Proef Buitengebied die een voucher hebben geaccepteerd dat zij in aanmerking komen voor een met de waardevermeerderingsregeling vergelijkbare voorziening bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
  • Verheldering geboden op vragen, zorgen en onduidelijkheden van schademelders die bij onder meer het Groninger Gasberaad en de Onafhankelijke Raadsman gemeld waren. 

Het team van NAM en CVW concentreert zich nu op het doen van een aanbod voor de meer complexe schadegevallen.

Prognose is dat alle openstaande schademeldingen voor 1 juli een aanbod ontvangen.

De derde voortgangsrapportage volgt op 2 juli.

Lees elders op deze website meer over het afhandelen van 6.000 oude schadegevallen.