Sinds donderdagochtend 28 december was het pand aan de Onderdamsterweg 13 in Middelstum (gemeente Loppersum) gekraakt. Dit pand is in eigendom van NAM en is in 2016 gekocht van de laatste bewoners omdat het in zeer slechte bouwkundige staat verkeerde.

Gisteren is er weer enkele malen door NAM met de actievoerders gesproken en is hen nogmaals dringend verzocht de woning te verlaten in het belang van hun persoonlijke veiligheid. Tevens is hen meegedeeld dat de gemeente Loppersum heeft bevestigd uit te willen gaan van behoud van het pand, binnen het gemeentelijk beleid voor cultureel erfgoed. Daarnaast is hen meegedeeld dat NAM dit accepteert, mits voldaan wordt aan de door de overheid gestelde wettelijke veiligheidseisen, afwegingskaders en bouwnormen.

De actievoerders hebben gehoor gegeven aan deze oproep en hebben het pand inmiddels verlaten.

Veiligheid

Op grond van bouwkundige informatie kon NAM niet instaan voor de persoonlijke veiligheid van de actievoerders. Daarop heeft NAM de actievoerders meerdere malen nadrukkelijk gewezen. Uit inspecties die NAM heeft laten uitvoeren, blijkt dat er sprake is van ernstige scheurvorming aan muren en fundering door zettingen. Het pand is daarom plaatselijk gestut. De bouwkundige situatie is zo slecht dat het pand gedeeltelijk kan instorten.

Verkoop en herbestemming

NAM begrijpt dat behoud van karakteristieke panden in het Groninger landschap is gewenst. Daarom overleggen NAM en de gemeente Loppersum al sinds begin 2017 over een plan van aanpak voor de verkoop en herbestemming van dit pand. Daarover is ook al met potentiële kopers overlegd. De gemeente Loppersum speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de voorwaarden van het verkoopproces.

Onderhoud panden NAM

Voor alle panden die NAM heeft opgekocht wordt een passende oplossing gezocht in overleg met gemeenten en NCG. Tot die tijd worden de panden, mits veilig, onderhouden en bijvoorbeeld tuinen bijgehouden. Woningen worden zoveel mogelijk ingezet voor tijdelijke bewoning, bijvoorbeeld als wisselwoning of door een anti-kraakwacht.