Vanaf woensdag 11 april a.s. ontvangen de schademelders van de aardbeving bij Emmen (d.d. 30 september 2015) en die bij Zuidlaren (d.d. 23 december 2016) een brief van NAM. Daarin wordt uitleg gegeven over de wijze waarop de schade wordt afgehandeld. In een tweede brief – die men voor 1 juli a.s. ontvangt – krijgt men het aanbod, waarbij men ook een keuze kan maken tussen herstel of uitbetaling.

Na de aardbevingen bij Emmen en Zuidlaren zijn in opdracht van NAM schadeonderzoeken uitgevoerd. Deze schademelders krijgen binnenkort een aanbod van NAM, ongeacht of de eerdere onderzoeken wel of geen relatie hebben gelegd met gaswinning. Met dit aanbod wil NAM de schadedossiers definitief afsluiten.

Eerder werd al bekend dat de schades nabij de ondergrondse gasopslag Norg (gemeente Noordenveld) op dezelfde wijze worden afgehandeld als de 6.000 oude schades in Groningen.