Thijs Jurgens, manager Aardbevingen: “De familie Zwarberg leeft helaas al lange tijd in onzekerheid. Binnenkort start het Rijk met het nieuwe schadeprotocol en daarbij is afgesproken dat NAM voor 1 juli 2018 alle openstaande schades oplost door middel van een redelijk bod. Dit geldt ook voor de familie Zwarberg. Hoewel er juridische redenen zijn om in hoger beroep te gaan, heeft een snelle oplossing van deze langlopende zaak onze voorkeur.”

Volgende stap

NAM gaat met de familie Zwarberg in gesprek om te komen tot afspraken hoe de schade aan de woning hersteld kan worden, zodat zij zo snel mogelijk weer thuis kunnen wonen. We verwachten dat dat een ingrijpende verbouwing wordt, die enige tijd zal vergen. Tot aan de verhuizing blijft NAM de huur van de vervangende woning betalen. De eerste gesprekken hebben al met de familie Zwarberg plaatsgevonden en NAM gaat ervanuit dat deze tot een positieve uitkomst zullen leiden.