gps suits

Het plaatsen van GPS-antennes, Insar radar-reflectoren en het uitvoeren van de metingen maakt deel uit van het zogeheten Study and Data Acquisition Plan van NAM, onderdeel van het Winningsplan 2016. Dankzij de verschillende meettechnieken (GPS en Insar) op één locatie, kunnen meetresultaten voor bodemdaling vergeleken worden. We krijgen steeds beter inzicht in de toegepaste meettechnieken en het interpreteren van de meetgegevens.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

De meetapparatuur plaatsen we op een betonplaat. Met behulp van een graafmachine brengen we palen aan in de grond, ter ondersteuning van die betonplaat. De werkzaamheden vergen gemiddeld 5 dagen, verspreid over zo’n 10 tot 15 werkdagen.

De installaties zullen, waar mogelijk, binnen de omheining van bestaande mijnbouwlocaties worden geplaatst. Op deze locaties is elektriciteit en internet aanwezig.

Hoe werkt de antenne?

De meetapparatuur is voorzien van een GPS antenne en twee Insar radarreflectoren. De GPS antenne en de Insar reflectoren meten met verschillende technieken, daarbij gebruik makend van verschillende satellieten. De GPS antenne (zie beeld, met afmetingen in mm) staat 24 uur per dag in contact met een satelliet. De twee geïntegreerde Insar reflectoren vangen signalen op van verschillende satellieten, die met diverse frequenties passeren.

Resultaten openbaar

Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt via onze website NAM.nl.
Op deze website ook de link naar het Study and Data Acquisition Plan for Induced Seismicitiy for Winningsplan 2016 (Part 1 and Part 2).