De 403-verklaring die Shell Nederland in het verleden heeft afgegeven, diende ertoe de leveranciers van NAM – en andere personen of bedrijven die een contract met NAM aangaan – te beschermen, omdat deze leveranciers NAM krediet gaven en niet in staat waren om de financiële situatie van NAM te beoordelen op basis van een door NAM gepubliceerde jaarrekening. Die jaarrekening is er nu wel. Leveranciers kunnen nu wel beoordelen of NAM solvabel is. Daarom is een 403-verklaring niet meer nodig.

NAM directeur Gerald Schotman gaf vorig jaar al aan: “NAM blijft aan haar verplichtingen voldoen. Dit is niet veranderd door de intrekking van de 403 verklaring. NAM betaalt de vergoedingen die voortvloeien uit de verplichtingen ten aanzien van haar activiteiten in Groningen. Het is gebruikelijk voor een joint venture vennootschap om op eigen benen te staan zonder doorlopende hoofdelijke aansprakelijkheid van een aandeelhouder. Als gezegd, NAM is solvabel en zal zelf adequate financiële buffers aanhouden.”