SodM heeft op 8 augustus 2017 aangegeven dat de geproduceerde volumes aardgas uit de velden Hardenberg-Oost, Maasdijk en Monster te hoog zijn. Die wijken volgens SodM af van de winningsplannen, waarna SodM als toezichthouder een handhavingstraject heeft aangekondigd.

Het gaat daarbij om de wijze waarop het totale productievolume berekend moet worden. Het instemmingsbesluit van de minister, behorend bij het winningsplan, wordt door SodM anders geïntepreteerd dan NAM. In een reactie aan SodM heeft NAM onderbouwd dat wel is voldaan aan de eisen bij het winningsplan.

In haar besluit van vandaag gaat SodM niet mee in de zienswijze van NAM en gaat zij voor Maasdijk en Monster over tot handhaving. Er is door NAM onmiddellijk uitvoering gegeven aan het besluit: de productie uit de velden Maasdijk en Monster is inmiddels stilgelegd. Het besluit van SodM wordt de komende tijd door NAM nader bestudeerd.

NAM blijft van mening dat de productie uit de velden Maasdijk en Monster veilig en conform het winningsplan en wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden, en dat dit ook in de toekomst kan plaatsvinden.

De gaswinning uit het veld Hardenberg-Oost kan op grond van het nieuwe instemmingsbesluit door blijven gaan. Wanneer de volumegrens van het huidige winningsplan wordt bereikt beëindigt NAM de productie uit dit veld.