De ontwerpen die NAM van Plegt-Vos heeft ontvangen voldoen aan de Nationale Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendige nieuwbouw. De aanvraag die begin oktober 2017 binnenkwam bij de Nieuwbouwregeling is halverwege oktober 2017 al technisch volledig afgerond.

Op basis van de ligging van het project komt Plegt-Vos vanuit de percentageregeling in aanmerking voor een vergoeding van 8%. Uit de kostenopgave die daarbij door Plegt-Vos werd aangeleverd blijkt dat de meerkosten voor het aardbevingsbestendig bouwen van het project minder dan 8% bedragen. De meerkosten voor het aardbevingbestendiger bouwen worden daarmee ruimschoots gedekt.

Het is aan Plegt-Vos om te beslissen wanneer ze met de verkoop en bouw  van het project beginnen.