House on the river bank

NAM heeft kennisgenomen van het besluit van de gemeente Loppersum inzake de Onderdendamsterweg 13 te Middelstum. Voor NAM staat behoud voorop en dus steunt NAM het besluit. Uit de expertbeoordeling blijkt dat door het gebouw in delen te benaderen het voorhuis behouden kan blijven.

Makelaar

Voor het object is sinds de verwerving door NAM in oktober 2016 veel belangstelling getoond. Aan de gegadigden is op verschillende momenten aangegeven dat NAM in gesprek is met de gemeente Loppersum en na een besluit van de gemeente een verkooptraject zal opstarten. Nu het besluit is genomen, zal NAM dit verkooptraject met hulp van een lokale makelaar gaan opstarten. Daar zijn de veertien gegadigden van op de hoogte gesteld.

Versterken

NAM streeft er naar het pand eind van de zomer concreet aan te bieden, waarbij aan mensen die interesse hebben voldoende tijd wordt gegund om hun plannen te ontwikkelen. In samenspraak met de uiteindelijke koper zal de versterking worden gerealiseerd, als ook de aanbouwplannen van de betreffende koper.

Ten behoeve van versterken zal nog een inspectie en engineering moeten plaatsvinden. Gegadigden dienen er dus rekening mee te houden dat realisatie geruime tijd in beslag zal nemen.

Eerdere berichtgeving: uitgangspunt NAM is dat pand behouden blijft