NAM voert onderhoudswerkzaamheden uit op Ameland

Gasproductieputten schoonmaken

De werkzaamheden worden uitgevoerd om de gasproductie uit de drie putten op peil te houden. Een put kan verontreinigd raken door bijvoorbeeld zand of zout dat met het aardgas naar boven komt. De doorstroming van het gas naar de oppervlakte neemt daardoor af. Daarom spoelen we de putten tot op grote diepte schoon om daarmee de doorstroming van het gas te verbeteren.

Wat merkt Ameland van deze werkzaamheden?

Het materiaal wordt over het strand naar de locatie getransporteerd. Voor de aanvoer zijn een paar ritten met speciale strandvoertuigen nodig, verspreid over een aantal dagen. Dit geldt ook voor de afvoer van het materiaal. Om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken gebruiken wij de strandopgang nabij Ballum.

De meeste werkzaamheden vinden overdag plaats. Een klein gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden. Wij voeren deze daarom ’s avonds en ’s nachts uit, de verlichting op de locatie is dan mogelijk zichtbaar. Wij proberen eventuele hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Gaswinning op en bij Ameland

Al ruim dertig jaar wint NAM gas op en nabij Ameland onder de Noordzee en de Waddenzee. De aanwezigheid van NAM is zichtbaar met twee productieplatforms voor de Noordzeekust en de genoemde locatie aan de oostkant van het eiland nabij ‘Het Oerd’.

Onze jaarlijkse aardgasproductie bij Ameland staat ongeveer gelijk aan het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Fryslân. Hiermeer levert de gaswinning bij Ameland een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening.

Contact

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Hans Ardesch, tel. 0592-363958. 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM via 0592-364000.