NAM Directeur Johan Atema: ‘De NAM heeft met het verzoek van de Minister tot verlenging van deze nieuwbouw regeling met 6 maanden ingestemd. Wij verwachten dat deze verlenging eenmalig is en dat vanaf 1 juli 2019 de NAM geen rol meer zal spelen in de Nieuwbouwregeling conform de wens om de NAM op afstand te zetten ten aanzien van aardbeving gerelateerde onderwerpen zoals deze regeling.’

De periode vanaf 23 december 2018 tot en met 30 juni 2019 is een overgangsperiode. Het is de ambitie van de minister om in de tussentijd te onderzoeken hoe tot een publiekrechtelijke regeling te komen waarin de NAM volledig op afstand staat.

Nieuwbouwregeling

Begin 2014 is de Nieuwbouwregeling van start gegaan. Deze regeling biedt technische en financiële ondersteuning voor nieuwbouw in het aardbevingsgebied in Groningen. De huidige Nieuwbouwregeling loopt af op 23 december 2018.

Kengetallen Nieuwbouwregeling

De voorbije jaren is de nieuwbouw van 5.380 woningen en 52 gebouwen zonder woonbestemming, (zoals scholen, ziekenhuizen en bedrijfsruimten) ondersteund. In totaal is circa €180 miljoen toegekend. De NAM heeft op dit moment nog ongeveer 147 projectaanvragen in behandeling, goed voor nog eens 1.900 woningen en 31 gebouwen zonder woonbestemming.