man with a placard near a flag

Het programma draagt met een financiële bijdrage bij aan een tweede leven van de beeldbepalende panden. Inmiddels heeft de Molukse Kerk in Appingedam een nieuwe functie gekregen en wordt hard gewerkt aan de Juffertoren in Schildwolde en de Nicolaaskerk in Kloosterburen. Een drietal andere projecten staan op punt van beginnen. “Het mooie is dat deze projecten ook breed gedragen worden door de gemeenschap en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid”, vertelt Van Duin.

Nieuwe bestemming brengt leven in de brouwerij

De nieuwe bestemming zorgt er ook voor dat de monumenten hun waarde blijven behouden voor het dorp. “Als je er niet op de een of andere manier gebruik van maakt, wordt zo’n monument een dood ding. Door er een nieuwe bestemming aan te geven blijven de monumenten waardevol voor de omgeving. Ze moeten met de tijd mee, zonder hun cultuurhistorische waarde te verliezen”, aldus Van Duin.

Herbestemmingsidee? Libau denkt graag mee

Van Duin benadrukt dat het niet zo is dat mensen alleen met een kant-en-klaar idee voor herbestemming naar Libau kunnen. “Juist niet. We bieden via het Loket Herbestemming ook ondersteuning om plannen voor een nieuwe functie van monumenten te ontwikkelen.” Met zo’n plan kunnen monumenteigenaren zich dan weer bij het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed melden.

De eerstvolgende aanvraagronde voor Herbestemming Cultureel Erfgoed sluit op 1 juni.

Voor meer informatie over het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed kunt u terecht op de website van Libau: www.libau.nl. Het programma is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt finacieel mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

Nieuwe bestemming voor Nicolaaskerk Kloosterburen

Een nieuwe bestemming voor het Nicolaaskerkje is het jongste project van coöperatie Klooster&Buren waarvoor Anne Hilderink ruim 10 jaar geleden de eerste aanzet gaf. Architect Reinier de Gooijer zette zijn handtekening onder de plannen voor een multifunctioneler en duurzamer kerkje.

“Om de Nicolaaskerk vaker te kunnen gebruiken hebben we vooral ingezet op een verduurzamingsslag en een nieuwe inrichting. Bij dat laatste hebben we ook de originele entree, die via de toren uit 1648 liep, weer in ere kunnen herstellen”, vertelt De Gooijer.

De verduurzaming van de kerk wordt gerealiseerd door vloerverwarming én wandverwarming in kalkhennepblokken. “Het kalkhennep is een vorm van isolatie die ervoor zorgt dat het verwarmen een stuk goedkoper wordt, maar ook dat het gebouw kan blijven ‘ademen’. De verduurzaming wordt voor een groot gedeelte gefinancierd vanuit een pilot van het ministerie van OCW. Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed droeg bij aan het modernisern van de toiletten en de keuken.”

De inrichting van de kerk wordt eveneens aangepakt. In het schip komt een tribune, de bestaande kerkbanken deels hergebruikt en mobiel gemaakt en er komen een aantal comfortabele stoelen. Zo wordt de Nicolaaskerk een aanvulling op de bestaande voorzieningen. Hilderink: “Het wordt een prachtige ruimte voor bijeenkomsten, studiedagen, vergaderingen en kleinschalige concerten waar het dorpshuis te groot voor is. Een aanwinst voor Kloosterburen.”

Naar verwachting zijn de werkzaamheden bij de Nicolaaskerk halverwege dit jaar afgerond.