NAM is dezer dagen bezig met de aanleg van een 3,6 kilometer lange nieuwe aardgaswater condensaatleiding tussen knooppunt Geefsweer en Tankenpark Delfzijl. Over een afstand van 830 meter wordt horizontaal geboord, terwijl voor het overige deel van de leiding een sleuf wordt gegraven. Daar waar de nieuwe leiding doorgaande wegen gaat kruisen, zoals de N362, de Geefweersterweg en de N990, zal er geboord of geperst worden.

Met de betrokken landeigenaren, wegbeheerders en de gemeente Delfzijl zijn afspraken gemaakt. De werkzaamheden duren tot eind augustus en zullen naar verwachting weinig of geen hinder opleveren voor de omgeving.