New eMMergy

De negen partijen, gemeente Emmen, ENGIE, Gasunie, Gasunie Transport Services, Ludan Energy, Combinatie Greenpark Next, Energiebeheer Nederland (EBN), Stichting New Energy Coalition en NAM, spreken daarmee uit dat ze vanuit eigen kennis en techniek gaan samenwerken op het gebied van Groen Gas op het terrein van de GZI in Emmen, de voormalige gaszuiveringsinstallatie.

Nieuwe bestemmingen GZI-terrein

Het terrein van de GZI wordt op dit moment bovengronds ontmanteld. Dat levert NAM een groot terrein op met tal van mogelijkheden voor nieuwe energie. Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. In juli heeft een aantal partijen ook een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstofgasfabriek.

Energie Emmen voor de toekomst

Voor de gemeente Emmen is het van belang om het GZI-terrein ook in de toekomst zo goed mogelijk te benutten. Wethouder Bouke Arends van gemeente Emmen: “Wij willen een voorloper zijn in de energietransitie. Met de aanwezigheid van de olievelden in Schoonebeek en de gasvelden rondom Emmen, zijn wij al tientallen decennia een regio van betekenis in de energievoorziening. In de nabije toekomst zien wij hier ook een duurzamere rol weggelegd waarbij wij tevens de werkgelegenheid voor onze regio in stand willen houden.” Hiermee kan GZI Next* regionaal bijdragen aan de energietransitie maar tevens een voorbeeld zijn voor andere regio’s.

Groen gas

De samenwerkende partijen willen onderzoeken of en hoe groen gas kan bijdragen aan de energietransitie en hoe de uitrol en ontwikkeling van groen gas in Nederland kan worden versneld. De infrastructuur van het GZI-terrein kan mogelijk worden hergebruikt voor de ontwikkeling van groen gas.

*GZI Next is de naam voor het overkoepelende NAM-plan voor het terrein van de voormalige GZI. Daarbij is NAM samen met partijen in de regio bezig het GZI-terrein om te bouwen naar een duurzame energieoplossing voor de toekomst, met ruimte voor waterstof, groen gas en zonnecellen.