Naar verwachting zal het affakkelen circa twee dagen (24 uur per dag) duren. Tijdens het fakkelen brandt een vlam op de fakkelinstallatie, deze is zichtbaar voor de omgeving. De fakkel wordt standaard ingezet om aardgascondensaat wat niet in de installatie kan worden behandeld op een veilige en gecontroleerde manier af te voeren. Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.