De meeste rapporten gaan over de gaswinning in het Groningenveld, de aardbevingen en de gevolgen daarvan voor mensen, de ondergrond en gebouwen. Er is een aparte categorie met rapporten over de maatschappelijke gevolgen van de aardgaswinning.

Het bekendste rapport is de zogeheten Hazard and Risk Assessment (HRA): een jaarlijkse update van de wetenschappelijke stand van zaken ten aanzien van seismische dreiging en het risico rond het Groningen-gasveld. Aan dat rapport werken tientallen gerenommeerde kennisinstituten in de hele wereld mee.

Kennis delen

Jan van Elk, die het onderzoeksprogramma van NAM leidt: “Ik ben heel blij dat deze pagina toegankelijker is geworden. Wij willen onze kennis delen. Ik hoop dat nog meer mensen het rapport dat hun interesse heeft, snel kunnen vinden. En wij gaan door met het presenteren van onze onderzoeken tijdens bijeenkomsten met bewoners, bestuurders, politici, activisten en journalisten. Daar gaan wij in gesprek over de gevolgen van de gaswinning.”

Bekijk hier de vernieuwde pagina met onderzoeksrapporten.