L13 Platform Rig

De tijdwinst werd onder andere behaald door alle op afstand aangestuurde onderdelen al te testen toen het platform nog op de werf was. Dit scheelde een hoop tijd offshore. Ook zijn de drie putten tijdens het boren aangesloten. Gewoonlijk vinden er tijdens het boren geen andere werkzaamheden plaats, maar het bleek mogelijk de aansluitingen binnen de veiligheidsnormen alvast uit te voeren. Verder heeft de ‘rig’ niet alleen de putten geboord, maar ook de rest van de werkzaamheden uitgevoerd, zoals het schoon produceren van de putten. Hiervoor hoefde geen werkschip meer te komen. Dat bleek efficiënter en daardoor goedkoper. Ook leverde het vervallen van de wachttiijd en aankoppeling van het werkschip tijdwinst op.

Milieuwinst

Met het schoon produceren van het eerste gas komt ook zand en water omhoog. “Dat werd vroeger meestal afgefakkeld”, vertelt projectmanager Julius Ansenk. Het is inmiddels echter mogelijk om het zand en water te verwijderen en het gas dan terug te leiden naar het platform. “Zo kan het eerste gas zonder affakkelen direct richting Den Helder.” Dit scheelt geld, tijd en is bovendien beter voor het milieu.

Zelfvoorzienend

Met zonnepanelen en een windmolen is het platform zelfvoorzienend. Tijdens normale productie verbruikt het niet meer dan een kleine stofzuiger, ongeveer 700 Watt. Het plaform levert dagelijks zo’n 1,3 miljoen m3 aardgas, voldoende voor 240 duizend huishoudens.