Shell employee looking into the production figure

Productiecijfers aardgas door NAM (in kalenderjaren)

De hoeveelheid geproduceerd aardgas is ten opzichte van 2016 afgenomen met met 4.6 miljard m3, in 2016 werd er nog 35.8 miljard m3 gas geproduceerd. De afname kan vooral verklaard worden door de productiebeperking voor het Groningen-veld, een afname van 4 miljard m3. De productie uit dit veld neemt in 2018 verder af door aanvullende productiebeperkingen.

Naast de lagere productie uit het Groningen-veld nam ook de gaswinning uit kleine velden af. NAM won in 2017 uit de circa 125 producerende kleine gasvelden (op land en zee) in totaal 7.6 miljard kubieke meter aardgas, een afname van 0.6 miljard kubieke meter. 

- 2017 2016
Groningen-gasveld 23.6 miljard m3 27.6 miljard m3
Kleine gasvelden op land 4.9 miljard m3 5.5 miljard m3
Kleine gasvelden op zee 2.7 miljard m3 2.7 miljard m3
Totale gaswinning NAM 31.2 miljard m3 35.8 miljard m3

Kleine velden: afnemende productie zet door

De gasproductie uit kleine velden neemt langzaam af door de afnemende voorraden gas in die velden. In 2017 zorgde ook het langdurig onderhoud op enkele locaties voor een lagere productie, en werd de productie van zogenaamd hoogzuur gas in Drenthe beëindigd. De productie uit de kleine velden op de Noordzee bleef constant door een betere beschikbaarheid van de installaties en optimalisatie van de productie.

Productie Groningen-veld in gasjaren

De minister van Economische Zaken bepaalde in juni 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-veld voortaan per ‘gasjaar’ worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Door dit besluit liggen de koudere maanden (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat het productieplafond al vóór het einde van het gasjaar is bereikt. 

Voor het gasjaar 2016-2017 gold een productieplafond van 24 miljard kubieke meter. NAM won dat gasjaar 23,98 miljard kubieke meter en bleef daarmee binnen de kaders die door de minister gesteld werden. Productiecijfers van het Groningen-veld zijn beschikbaar via Feiten & Cijfers.

Productie aardolie 

In 2017 realiseerde NAM een olieproductie uit Schoonebeek en velden in West-Nederland van 418.125 kubieke meter. Door de langdurige stillegging van de olieproductie in 2015 en 2016 werd in die jaren minder geproduceerd (2016: 178.000 m3 - 2015: 346.000 m3 - 2014: 677.000 m3).