Na de beving bij Zeerijp van 8 januari j.l. heeft NAM in het kader van het Meet- en Regelprotocol Groningen en die veiligheidsbeleving advies uitgebracht aan Staatstoezicht op de Mijnen. Minister Wiebes wil de komende jaren, uiterlijk 2030, komen tot een volledige afbouw van de gaswinning in Groningen en geeft op deze wijze invulling aan de politieke wens de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen te garanderen.

Met dit besluit komt een versneld einde aan jarenlange gaswinning uit Groningen die Nederland veel welvaart heeft gebracht maar tegelijkertijd ook een keerzijde kent voor de Groningers. Ook heeft dit besluit gevolgen voor NAM en de vele toeleveranciers in de regio. NAM treft in haar bedrijfsvoering voorbereidingen voor lagere productie in de komende gasjaren.

NAM’s activiteiten bestaan uit meer dan alleen gaswinning uit het Groningen-gasveld. Naast het Groningen-gasveld wint NAM ook aardgas uit kleine velden op land en zee en werkt zij samen met partners om Nederland de komende jaren van de energie te voorzien die nodig is.

Dit kabinetsbesluit onderstreept ook het belang de energietransitie te versnellen.