NAM-directeur Gerald Schotman:

‘NAM is verheugd dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat samen met de regio vanmiddag een nieuw schadeprotocol voor Groningen heeft gepresenteerd. Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling. Dat was nadrukkelijk de wens van de Groningers en ook van ons als bedrijf. Tegelijkertijd blijf ik benadrukken: NAM vergoedt ook in de toekomst de schade die door aardbevingen is veroorzaakt.’