Johan Atema, directeur NAM: ‘In de voortgangsbrief van SodM herken ik de stand van zaken over de getroffen veiligheidsmaatregelen zoals wij die ook in onze brief aan SodM hebben beschreven. Ik betreur daarbij, zoals eerder gezegd, dat wij niet eerder de oorzaak van de lekkage hebben kunnen achterhalen. Dit zorgde voor een te late communicatie naar de bewoners over het incident. Daar heb ik eerder ook mijn excuses voor aangeboden.’

SodM heeft in haar brief NAM gevraagd de volgende aanvullende rapportages aan te leveren: a) een saneringsrapportage van het hemelwaterriool, b) een bodemonderzoek en het bijbehorende plan van aanpak voor de sanering, c) de resultaten van het blootstellingsonderzoek én d) het definitieve rapport naar de oorzaken van het voorval, en een voorstel met maatregelen hoe een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Atema: ‘NAM zal vanzelfsprekend hieraan voldoen en gevraagde zaken bij SodM aanleveren. Ook gaan we in gesprek met de direct betrokkenen en omwonenden zodra de onderzoeksresultaten voorhanden zijn.’

Nieuwe fase onderzoek NAM

Deze week start NAM een nieuwe fase in het onderzoek naar het incident. Nadat NAM recent haar bevindingen met SodM heeft gedeeld over de toedracht van het incident, wordt nu door medewerkers in samenwerking met externe deskundigen nagegaan welke lessen uit dit incident getrokken moeten worden. Ook wordt onderzocht welke aanpassingen aan het Tankenpark Delfzijl doorgevoerd moeten worden.

Atema: ‘De gemeente Delfzijl heeft in een bewonersbrief, begin oktober, aangegeven dat door brandweer en GGD metingen zijn verricht om te kijken of de concentraties van de stoffen gevaar konden opleveren voor de gezondheid van de omwonenden. Dat bleek volgens de metingen gelukkig niet het geval te zijn. Gesprekken met omwonenden van het afwateringskanaal en bedrijven over klachten zoals misselijkheid en hoofdpijn waren de reden voor NAM om wel een onderzoek naar de mogelijke blootstelling van omwonenden op te starten.’

Incident

Begin oktober kwam door een samenspel van factoren, waaronder een storing in een pomp, een defecte klep en niet tijdige reactie op signaleringen bijna 30 kuub aardgascondensaat via het hemelwaterriool uiteindelijk bijna in zijn geheel op het oppervlaktewater van Farmsum. NAM-Directeur Johan Atema zei eerder hierover: “Ons doel is geen letsel of lekkages. Helaas moet ik constateren dat wij in het geval van Farmsum duidelijk zijn tekortgeschoten ten aanzien van onze eigen standaard en die van de omgeving. Aardgascondensaat hoort niet in het oppervlaktewater en als dat wel gebeurt, dan mag het niet een paar dagen duren voordat we dat ontdekken. Wij begrijpen de kritiek van anderen dan ook heel goed en wij zullen verbetering moeten laten zien.

Omwonenden

Het is voor NAM erg belangrijk dat niet alleen SodM en andere overheden maar ook omwonenden van Tankenpark Delfzijl zo veel mogelijk op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken van het onderzoek en de activiteiten op Tankenpark Delfzijl. Op 9 oktober heeft NAM in een brief aan 500 omwonenden haar excuses voor dit incident gemaakt en daarbij aangegeven de uiteindelijke bevindingen en aanbevelingen te delen. Ook is er apart met enkele omwonenden van het afwateringskanaal gesproken en met bedrijven in de omgeving. Alle betrokkenen zullen over de uitkomsten van onderzoeken van NAM op de hoogte worden gebracht.