Schotman talks about the future at NRC Live

NRC Live is een serie debatten waar politiek, wetenschap en bedrijfsleven discussieren over diverse thema’s, maar ook kennis en nieuwe inzichten uitwisselen en elkaar actueel bijpraten en informeren. De bijeenkomst op dinsdag 13 maart maakte deel uit van een serie debatten over energie. Wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven spraken hier onder andere over energietransitie.

Energie in de stad
Gerald Schotman werd uitgenodigd om aan te sluiten bij het thema ‘Energie in de Stad’. Onder leiding van hoogleraar Transitiekunde Jan Rotsmans ging Schotman over dit thema in gesprek met Maurits Groen (medeopricht Kipster, Waka Waka en Greenem), Harriet Tiemens (Wethouder Nijmegen), Andre Faaij (Wetenschappelijk directeur Energy Academy Europe) en Robin Berg (groene ondernemer in Utrecht).

Gas en de energietransitie
Schotman pleitte ervoor bestaande infrastructuur en de NAM-installaties te gebruiken om de Energietransitie in Nederland te versnellen. “Gas is eindig. Maar ik denk dat gas wel een goede rol kan vervullen in de energietransitie. Het is voor ons niet de vraag hoe de energietransitie zal verlopen, maar vooral of je met behulp van je huidige kennis en kunde, de aanwezige infrastructuur en je bestaande zakelijke aktiviteiten waarde kunt toevoegen en mogelijkerwijs zelfs die energietransitie kunt versnellen. Daar zie ik ook de toekomst van onze onderneming.”

Energy hubs
De vijf sprekers presenteerden elk, met een korte pitch, hun duurzame oplossing voor de energietransitie. Schotman sprak tijdens deze pitch over het inzetten van de huidige productielocatie als zogenoemde ‘energy hubs. “Met onze installaties en de bestaande infrastructuur kunnen we hier op een zo effectief mogelijke manier duurzame energievormen zoals zon, wind, en bio- of groen gas ingvoeren op het bestaande elektriciteits- en gasnetwerk.”

Energietransitie loont
Het slim inzetten van productielocaties en het bestaande elektra- en gasnetwerk, draagt niet alleen bij aan het versnellen van de energietransitie, aldus Schotman, maar “het dient wat mij betreft ook als springplank voor een bedrijfseconomisch speelveld, waar we waarde kunnen creëren. Dat vraagt om durf, want het zijn immers geen beproefde grootschalige concepten waar we ervaring mee hebben.

Partnerships
Schotman rondde zijn betoog af met de oproep aan grotere ondernemingen om met elkaar op zoek te gaan naar mogelijkheden die hierin onderscheidend kunnen zijn. “Bedrijven van nu kunnen daarbij, bijvoorbeeld in partnerships, samenwerken met de bedrijven van de toekomst. Op die manier is de energietransitie in meerdere opzichten lonend.”