Ameland, The Netherlands, 2016

Het rapport is het eindresultaat van een uitgebreide wetenschappelijke studie naar het gedrag van de bodemdaling in de Waddenzee: de “Long Term Subsidence” (LTS) studie. Vooral de lange termijn effecten zijn uitgebreid onderzocht, waarmee een beter inzicht in de betrouwbaarheid van de voorspelde bodemdaling tot stand is gekomen.

Een aantal belangrijke aspecten en conclusies uit de studie:

  • Het meegroeivermogen van de Waddenzee is nooit overschreden door bodemdaling als gevolg van de productie van gas uit de Ameland velden.
  • De studie bevestigt de effectiviteit van het ”hand aan de kraan principe” om de grens te bewaken van de toelaatbare bodemdaling door gasproductie. De studie toont aan dat bij een dreigende overschrijding van de grens, een vermindering in de gasproductie snel en effectief de bodemdaling zal verminderen.
  • De geldende regels en de Meet- & Regelcyclus, met onafhankelijk toezicht, bewaken al 10 jaar effectief de grenzen die aan de bodemdaling zijn gesteld. De vervolgstudie en de recente aanpassingen aan de modellen dragen daar verder aan bij.

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met o.a. de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht en TNO. De studie is door de Minister van Economische Zaken als een vereiste opgenomen in het instemmingsbesluit (2013) bij het winningsplan voor de gasvelden Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Dezelfde verplichting heeft de Minister opgenomen in de winningsplannen voor de velden Ameland en Anjum. Met de instemming van SodM is aan de vereisten uit de besluiten van de minister voldaan.

SodM geeft aan dat met het beschikbaar komen van metingen de onzekerheid kleiner wordt en dat eventuele risico’s beheersbaar blijven. NAM heeft er alle vertrouwen in dat zij ook de komende decennia, in nauw overleg met regionale overheden en wetenschappelijke partners, de gasproductie op een veilige en verantwoorde wijze kan voortzetten. De Meet- & Regelcyclus en het ‘’hand aan de kraan principe” zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. 

Meer informatie

Het rapport bestaat uit een Engelstalig hoofdrapport en een Nederlandstalige samenvatting. Beide documenten zijn beschikbaar elders op deze website