NAM70 Challenge winnaar Storelectric Ltd. samen met Gerald Schotman, directeur NAM

Hierdoor zal de energietransitie in Nederland een grote stap voorwaarts maken. Grootschalige energieopslag is namelijk een cruciale factor om de energietransitie in ons land te versnellen.

De winnende innovatie

De door Storelectric gebruikte technologie betreft Compressed Air Energy Storage. Hierdoor kan een overschot aan wind- of zonne-energie opgeslagen worden voor momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Dat gebeurt onder de grond. Daar wordt de overtollige energie gebruikt om lucht onder hoge druk in een zoutcaverne, een ondergronds reservoir, te bewaren. De lucht wordt dan samengedrukt om energie op te slaan. Wanneer je de energie nodig hebt, laat je de lucht weer vrij. Door het drukverschil ontstaat opnieuw bruikbare energie.

Naast Storelectric streden Proton Ventures uit Nederland en Eco-Tech Ceram uit Frankrijk om deze plek.

Deze drie innovatieve bedrijven hadden zich ingeschreven voor de NAM70 Challenge, een initiatief van NAM waarbij zij groeibedrijven, zogenoemde scale ups, die met nieuwe technologie werken aan het grootschalig opslaan van duurzame energie had uitgedaagd. Opslag van duurzaam geproduceerde energie wordt cruciaal om het toekomstige energiesysteem door de seizoenen heen stabiel te houden en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Jury unaniem

De jury beoordeelde de oplossingen naar innovatie, toepasbaarheid, maatschappelijk belang, schaalbaarheid en nog een aantal andere aspecten. Zij koos uiteindelijk deze winnaar unaniem. Het commentaar van de jury luidde: “Wij waren zeer onder de indruk van alle drie de gepitchte oplossingen. Wij hebben na intensief beraad gekozen voor Storelectric, vanwege de mogelijkheid hun oplossing voor grootschalige opslag van duurzame energie snel op te kunnen schalen. Daarnaast biedt hun oplossing de mogelijkheid om deze op bestaande locaties van NAM te implementeren. Wij zien hun oplossing als een potentiële game-changer, waarmee we de energietransitie samen kunnen versnellen.”

De jury bestond uit Manon Janssen (CEO Ecorys/boegbeeld Topsector Energie), Tim van der Hagen (Voorzitter van het College van Bestuur TU Delft), Gertjan Lankhorst (Voorzitter van Vereniging voor Energie, Milieu en Water/directeur New Energy Coalition), Nynke Dalstra (CFO Royal HaskoningDHV) en Gerald Schotman (directeur NAM en President KIVI).

Gerald Schotman: “Gezien de uitdagingen en ambities waar Nederland met de huidige energietransitie voor staat, ben ik zeer blij dat we vandaag een concrete stap in de versnelling daarvan hebben kunnen zetten. Geen enkel bedrijf of organisatie, dus ook NAM niet, kan dit alleen oplossen, samen is dan ook ons devies. Vandaag laat zien dat het bundelen van kennis, expertise en innovatie ons als land vooruit helpt. Daar ben ik heel trots op. We kijken uit naar de verdere samenwerking met Storelectric om deze oplossing de komende maanden vorm te gaan geven.”

Schotman vervolgt: “Het was zeker geen makkelijke keuze. Ook de andere twee kandidaten hebben een fantastische innovatie laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat ook hun oplossingen van toegevoegde waarde zullen zijn voor partijen in Nederland. Datzelfde geldt voor een aantal van de oorspronkelijke 45 internationale inzenders. Waar we kansen en koppelingen zien, zullen we dat ook zeker doen. Samen de schouders onder de energietransitie. Deze NAM70 Challenge smaakt met andere woorden naar nog veel meer.”

Grootschalige opslag energie cruciaal

Opslag is één van de grote uitdagingen rondom duurzame energie. De zon schijnt in de zomer en overdag. De grootste vraag naar energie is in de avond en de winter. Afgelopen winter tijdens de vorstperiode bleek weer hoe belangrijk de ondergrondse gasopslagen waren om aan de toegenomen vraag te voldoen. Belangrijk dus om daarvoor zo spoedig mogelijk een duurzame equivalent te ontwikkelen, die niet alleen op de NAM-systemen werkt, maar uiteindelijk breder ingezet kan worden.

Deze NAM70 Challenge biedt dan ook een springplank voor groeibedrijven om hun oplossing in de praktijk werkbaar te maken en deze op te schalen naar het benodigde niveau.

De NAM70 Challenge is georganiseerd in het kader van het 70-jarig jubileum van NAM, dat in het teken stond van concrete stappen in het versnellen van de energietransitie.