Als belanghebbende heeft NAM hierop een zienswijze ingediend. NAM steunt de uitgangspunten van het wetsvoorstel van de minister en vraagt op een aantal onderdelen van het wetsvoorstel verduidelijking.

Om elk misverstand weg te nemen, NAM loopt niet weg voor haar financiële aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mijnbouwactiviteiten, nu en in de toekomst.

Lees hier de zienswijze