In Nederland is sprake van een uitgebreid en solide systeem van vergunningverlening, toezicht en transparantie via meldingen en rapportages. Het is NAM’s uitdrukkelijke beleid om altijd aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. Incidenten waar mogelijk gevaar of overlast uit voortvloeit voor de omgeving meldt NAM bij de betrokkenen en NAM geeft daar verder opvolging aan. Atema: “Er ontstaat nu soms een beeld dat NAM moedwillig informatie onder de pet houdt. Dat is onjuist. Wij hadden eerder moeten herkennen dat wij het recente Farmsum-incident veroorzaakt hadden maar hebben nooit, ook niet in het geval van deze lekkage, moedwillig zaken niet gerapporteerd of achtergehouden. Elke suggestie dat dit wel het geval is, is onterecht. Ik kan me niet voorstellen dat de externe onderzoeken anders zullen uitwijzen”

Na grondige schoonmaak kan het riool spoedig weer in gebruik genomen worden. Hierbij is samengewerkt met de gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en Omgevingsdienst Groningen. “Na het incident hebben we zelf onmiddellijk een zeer uitgebreid en diepgaand onderzoek ingesteld”, vervolgt Atema. “Dat onderzoek gaat niet alleen over de technische kant van de zaak, maar ook over onze interactie met alle betrokkenen. Al onze inspanningen zijn erop gericht om te leren van dit incident, verbeteringen door te voeren en het vertrouwen met onze omgeving te herstellen. Wij zullen de uitkomsten van ons onderzoek delen met de buren, gemeente, waterschap en anderen.”